Tin tức

Phở Quyền tạm ngưng hoạt động một thời gian vì có việc riêng gia đình , Cảm Ơn Qúy Khách đã chiếu cố

Phở Quyền tạm ngưng hoạt động một thời gian vì có việc riêng gia đình , Cảm Ơn Qúy Khách đã chiếu cố

Chi tiết

Sài Gòn phở

Phở vốn không phải là món ăn đặc trưng của Sài Gòn mà theo chân người xứ bắc vào nam. Nhưng nó đã nhanh chóng hòa vào danh mục ẩm thực miền Nam trong dòng chảy văn hóa ẩm thực cả nước và cũng nhanh chóng chiếm được ngôi vị “đầu bảng” lựa chọn của thực khách mọi thành phần, mọi lứa tuổi, đặc biệt là dân Sài Gòn.

Chi tiết